Connect with us! +91 487 2420 435 | principal@stthomas.ac.in

Connect with us! +91 487 2420 435
Email! principal@stthomas.ac.in

Admission 2024

പുസ്തകം ആത്മ ഭാഷണങ്ങൾ വാല്യം രണ്ട് സമന്വയം കർദ്ദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.

2022-04-01T11:36:50+05:30

സി. ഷാരോണിന്റെ (Sr. Sheeba C.V.) ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം ആത്മ ഭാഷണങ്ങൾ വാല്യം രണ്ട് സമന്വയം കർദ്ദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.

പുസ്തകം ആത്മ ഭാഷണങ്ങൾ വാല്യം രണ്ട് സമന്വയം കർദ്ദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.2022-04-01T11:36:50+05:30
Go to Top