വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എൻ സി സി കേഡറ്റുകൾ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന തൽ സൈനിക് ക്യാമ്പിലേക്ക് സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് (ഓട്ടോണമസ് ) തൃശൂരിൽ നിന്നും രണ്ട് പേർ പങ്കെടുത്തു | https://www.thecampuslifeonline.com/2023/10/blog-post_71.html

https://x.com/StKerala/status/1712046699919847877?s=20

https://www.instagram.com/p/CyOQNquyy4o/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kzGsoJQ9xZ2kethDXgEw2EV4yuDvr4TvzdywhAPRKLWtrnSZcvgVGys7RX98iGcUl&id=100057295216717&sfnsn=wiwspwa&mibextid=RUbZ1f

News Paper Report – https://drive.google.com/drive/folders/1TIm3SlM_8UYdOzIvQH6rC-N2PZdONw7l?usp=sharing

Published On: October 13th, 2023Categories: NCC - Activities

Share This Story, Choose Your Platform!

Latest News