ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ സമാപിച്ച കാലിക്കറ്റ്‌ സർവകലാശാല ടെന്നിസിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായ തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജ് ടീം.

Published On: November 26th, 2023Categories: College News

Share This Story, Choose Your Platform!

Latest News